Vážení hosté,

společnost Mosaic House s. r. o., Odborů 278/4, 120 00 Praha 2 (dále jen správce) si je vědoma nebezpečí, které pramení z nezodpovědného zpracování osobních údajů. Proto vítáme NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tímto prohlášením informujeme své zákazníky, že jako správce zpracováváme poskytnuté osobní údaje za účelem:

splnění právní povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví
identifikace ubytovaných hostů pro zajištění jejich bezpečnosti
ochrana osob a majetku
zasílání obchodních sdělení, kdy správce má v daném případě oprávněný zájem na udržení kontaktu se stávajícím zákazníkem

Správce se zavazuje zlikvidovat poskytnuté osobní údaje po uplynutí doby:

veškeré osobní údaje poskytnuté digitálně a uchované v rezervačním systému 5 let od poslední registrace v systému (ubytování)
vystavené doklady 10 let od poslední fakturace v případě zákonné povinnosti – Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.)
domovní kniha 6 let od poslední registrace (ubytování) – Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (Zákon č. 326/1999 Sb)

Rozsah osobních údajů:

správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje use ávhmenmenjs-wceoytování) –xtámm uím úetnictlům,zajiũ vypljslocováváme po>Správce se zaášeašpra jako í údaje use budlocovaděstup zyávhmvaděsy aúeza nstnana mvce má ré vadětku

splnC4You,. o., Odb Poupěých 3 007Praha 2 (d711; Zákotnutéíattl IT sy aeb> domove Tag MLLC 006ahaAmphitr> tre P"> View, CA 94043 0Spoj úeajíák zrch o11; Zákotnutéíattl !3mí)pracúlžní j> domovHF Sn5/4s 15350 Consultox-t,. o., Odbor26/ev/1955, 252 44 Psáry11; Zákotnr zasíLukním J) &rep, Lum sys 151, 251 63 Vm ': ny11; Zákotnr zasíMEWS SYSTEMS,. or.dborMaiselch 2520 0S: npubM nsto 001Praha 2 (d111; Zákotnutéíattl on-!impovačním sysracmu (uby> zasíMOJUerty="ogn ac or.dborDukels osob hrdiZák564/30 0Hnosšo5/4 007Praha 2 (d711; Zákoování osobntnictví
l>Správce se zaupoz278praconíkem jqueonalizubytnabídek sy aeb (zá, kdova 10matoVznese-!iconíkemmir /nrtymssrtyfili osob,zuje zpracávace se zaáfili osobn) –xtoníkem zasíP a povsubjee stů. Procvce se zamujeme svconíkem zasía a pov"g vaděstupxtích úmtů. Proc(subjee tů. Procmdanrta pacoěskaposleace se zaotvrz kdy szda í údaje use , vyplávractýkach,jslocčizpejslocováváme po>< dg Mčl. 15vzení o och).crip>Spráa a pov"g ojícc(subjee tů. Procmdanrta pac"g to 0abávce má včn njs-stiSpráa a pov"g mmazc(subjee tů. Procmdanrta pac"g to 0abávce má včn njs-stiSpráa a pov"g ome o ochování osobn(subjee tů. Procmdanrta pac"g to 0abávce má vome ilzování osob,ípadě zeávvtoxov údajvMčl. 18vzení o och).crip>Spráa a pov"g vadenon:ael, kteů. Proc(subjee tů. Procmdanrta pacoěskapos údaje use , vyplávractýkach,jež rnutélvce má5,nvvajruce v v rm,zb zžěktpo a tecwceoyavajrojnéhcčiael,ceoyjemeíu,.anrta pacpisůae='tdajů a áin(ubytvce má5,n pž bá muvce má ré vr(ubytbylyí údaje poskytnuté dit,.be mnil,.antápadě zeávuím údajvMčl. 20vzení o och).crip>Spráoníkem ní právsmlouv< dg Mčl. 20vzení o och)..ip>Spráa a povvemmir /n(subjee tů. Procmdanvdůvodravtýkach právvazjerac. kr(utrávsitua zaáa povkdyko!icvemmir /nrtymssnvání osobních údajů. Pro, vyplávs bctýkach,naem n 10 hcčl. 6codst. 1 pěsm. e)zpeajf)vzení o och).,nvictvÛktpfili osobnzalo konrrac"g to údajuvtoxov údajdg Mčl. 21vzení o och).crip>Spráoníkemmir /nro zúípadě zákonvání osobních údajů. Procoelem:

lání obchodních sdělení, kdy (paděmý r">Spráa a pov"ebýtcpisů nenu-a to zpractovch doby:zalo konrracmhr <ěktel ); m">Spráa a povpoae=u (ak, kteujdoz27í)pracúř0 u, vypesvcÚř0 nrtynna osouních údajů. Pro, ávsíd/p> Pplktovna nr 727/27, PSČ007Prah,a 2 (d7ip>SpráktSp/ul>
lass="col-md-7 col5sm-7"> 5 ar-1 .w 6 ndai> d scri- - - < Peníjezdn> d scri- - - 6 ndai> d scri- - - < Odjezdn> d scri- - - 6 Neéhřtemeruhmm. ŘSpscri- - < 6 Ga Ga MINI GALLERYleh4nkvri- - < Ga leh4nkvri- - < Ga MINI GALLERYleh4nkvri- - < Ga MINI GALLERYleh4nkvri- - < Aparet="_blank" claslass="fa fa-map-mfcenow > Aparet="_blank" claslass="fa fa-map-min': gram> mány MOOo &raquajiś ntbylyskéhlloco n 10 potajipoem< osob­ 2 (y. Uměst práb, d žeé vr(ubytjsp> e phše(padě zekttramvech­) o ktala ke všp> -menpepaeíkdam,zbylolane a ch­b Pondgouhmrmhdninvv nstktjsp> bylg ojícdu a da jako ssp> e mšea v a titmenSef="#" class="Home"infoss="buttoread "Mo">Vviceuo; RSS
lass="col-mfeasurenzpon-righdiv class="container">
lass="col-md-7 col2sm-7"> 2sm-7"xsl6sfeasure d-7 coloffs p-1sm-7"> offs p-1 Vrc="https://www.mooo-apartments.com/castle/wp-content/themeu-doads/2016/03/-big"bedx71718" width="119" 84="Mooo Luxusovinvání)  Vp>Luxusovinvání) ip>Sp/ul> lass="col-mfeasurer-menuan>mimen
lass="col-md-7 col2sm-7"> 2sm-7"xsl6sfeasure Vrc="https://www.mooo-apartments.com/castle/wp-content/themeu-doads/2016/03/-big"bigcie"_bx71718" width="119" 84="Mooo Py/"a tontaktuciéřs osmárvis Vp>Py/"a tontaktuciéřs osmárvisip>Sp/ul> lass="col-mfeasurer-menuan>
2sm-7"xsl12 apar
lasv >s="col-md-7 col2sm-7"> 2sm-7"xsl6sfeasure Vrc="https://www.mooo-apartments.com/castle/wp-content/themeu-doads/2016/03/-big"ive;xx71718" width="119" 84="Mooo Vysokorychlbr ú Wi-Fi Vp>Vysokorychlbr ú Wi-Fiip>Sp/ul> lass="col-mfeasurer-menuan>
f="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/kontakt/">Kont v >s="col-md-7 col2sm-7"> 2sm-7"xsl6sfeasure Vrc="https://www.mooo-apartments.com/castle/wp-content/themeu-doads/2016/03/-big"ion">Račníat f="https://ww.mooo-apartments.com/castle/cs/" title="Home">< adiscri > f="httpstown/" titl src="https://www.mooo-apartments.com/castle/wp-content/themes/mooo/images/logo-downtown.png?x71718" width="119" h2t="Mooo Downtown">
  • ass="icl-dcont_menu-id-15732"><1 href="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/prislments/">Apartmány
  • 37 href="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/prislblogartBlog/li>
  • 40 href="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/konta">do/titlei>
  • 40 href="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/prislry/">Galerie
  • 37 href="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/kontakt/">Kontakt
  • 36 href="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/konta/">O nás
  • 408href="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/prislusenstvi-a-sluzby/">Služby a vybavení
  • wpb-jnt-lang_cont_menuhref="https://www.mooo-apartments.com/castle/cs/prisly-ochrany-soukromi/" />
  • /tit bá stle"> rong>> JÁNSKÝ VRŠEK 8 0018raha RAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA - ef="https://www.mgoo.gl/place4wAEHDSdfEJ2ret="_blank" claslMAPA T: 277- 277 och830 pf="httpsmailto:e/wp-c@apartments.com/castr>CASTLE@/tit-APART A RS.COM <>Spscri- - >f="#" class="nav-tn book-l="_b-now menu">Račníat <>Sp clmenu-ic_?url=_olutupead> 4>Zatrace (ujtemávk odbě7uzpostiekleh4nkpjemesns wpm2z9ilaion".us8.styleer.comcastlt=lacribe/type?u=bb99e55d68e6b6e876a19cbeb15350enu91b9ba572eia="thonu-type"menu-ic-?url=ded-t=lacribe-7/in"="generic-?url=ded-t=lacribe-7/in"=="nav-tvalidtype="="_blank" classposalidtyp <:12px}80vh""https:ewss://ref="/#dist/edge/ref="/#distdernizr?x71718"> ?x71718"> > MewssDef="/#dist({u12px"//cdIcri'c89c518f-5274-47f6-b143-bb1d2d571c05', scri0rrent-lari'en-US', scrics.com/anTrae = "Idari'ate', 'UA-386241 scrigtmClass="coIcri'ayer','GTM-M1 scri//i}(wf=d.getEri'.ore:-n bM1 scriend': nri ull1 scria-hov': nri ull1 scribrs="treopupMore:scri0rrent-lri'cs-C-M1 " />