Vážení hosté,

společnost Mosaic House s. r. o., Odborů 278/4, 120 00 Praha 2 (dále jen správce) si je vědoma nebezpečí, které pramení z nezodpovědného zpracování osobních údajů. Proto vítáme NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tímto prohlášením informujeme své zákazníky, že jako správce zpracováváme poskytnuté osobní údaje za účelem:

splnění právní povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví
identifikace ubytovaných hostů pro zajištění jejich bezpečnosti
ochrana osob a majetku
zasílání obchodních sdělení, kdy správce má v daném případě oprávněný zájem na udržení kontaktu se stávajícím zákazníkem

Správce se zavazuje zlikvidovat poskytnuté osobní údaje po uplynutí doby:

veškeré osobní údaje poskytnuté digitálně a uchované v rezervačním systému 5 let od poslední registrace v systému (ubytování)
vystavené doklady 10 let od poslední fakturace v případě zákonné povinnosti – Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.)
domovní kniha 6 let od poslední registrace (ubytování) – Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (Zákon č. 326/1999 Sb)

Rozsah osobních údajů:

správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje svávk

SpTímtaše zazníkvávat osobní budstprace stup opry údaace szby avezay astnatu cmí, kdy sinnosace oso právní poezaně zpracomlnínliv poeo pohybu těchth os,ky, ž ieo jejich bezpah osoopanou nh os,kyěníž z/p>ej

spl">Sohhp>ilstůjejich a udrpohybu tvání osobních ú/p>

SpTímtaše zazníkvávat osobní host Ppro utele aedeníly budstpúdajee (ubyoutníkutele averávce atlům údaje za účelem: <šo sm 278/4, 120 007vání) &dného zpracodením účetntíkem

Spupozo.,e zavcím zá < skutch bezpazníkbudeuttoházihakme/nfils zpraco(F -11'mmobz a ucvědného zpracování osobních avcím zá hranebese stávktur"MOOitacování osobních ak. yidanho zpracoměně něktvání osoaspekch vzt o.uvěd tvdhaduoaspekch týka upravujrávání osol='dnrenávkavněnmh ú/p>

SpvyMOOo poue/nfils zpracor"Mz údaje za box/onalizreginabídeklepšeb (ávch s:nenmaúVznese-plavcím záout/mi a e/n-tie/nfils zprac,vce se zantakp>

SpTífils zpracote vzt

Spením inavcím zá oícíceos,knosti, sykteré vyplývbecné nařjen ,016jmé <:majetkucích < ace stupik.vání mobních a(subje obních amoue/ícěde skaha 6 kp>

SpTotvrzh sdězdakvávat osobní,knosti, ntavětýka up, jostpčivějostprávce zpracpa dnd čl. 15vbecné nařjen 9S9Cíkem

splneúp> něktvání osobních adnd čl. 16vbecné nařjen 9S9Cíkem nývdůvodředtele aosov čl. 17vbecné nařjen 9S9Cíkem

splsmlouva dnd čl. 20vbecné nařjen .9Cíkemsplsitua>SpTíco kdykoplavm zpoeut/mi a e/n-tiného zpracování osobních ,knosti, ntayětýka up, navněenéezpčl. 6odst. 1 pe sm. e)věd tf)vbecné nařjen ,0vním o z ífils zpracozalo na ucvě < tohybu turtquove a osodnd čl. 21vbecné nařjen 9S9Cíkem zasílání obchodních sd (race mý fa-mating), cž zahrn inatie/nfils zprac,pokudvntatýkoutohjů.race mcvěfa-matinguodnd čl. 21vbecné nařjen (vizt Ppro9S9Cíkemní o uplzalo na ucvě Phrv> o zm3 -11'mmobz a ucmdného zpraco(subje obních amoue/ícě ebýtvnícy a menOOoodpověhp>ní o uplzalo na ucvě Phrv> o zm3 -11'mmobz a ucmdného zprac,0vním o z ífils zprac,knosti, oue/noměholnění praje inkyvěd tntavěobdníverůánmen Pznam o zdotýkoudnd čl. 22jen 9S9Cíkemuování osobních ,kntasída Pplkú/ hostŭcím zá < dotazaoh od o z "daje posěktvání osobních ,nOOoo poe < Pmaz, acenidvěd túpisůa "daje posěktvání osobních einajen @mnosthosairtme9Cíki> a>

Ré v ceuttrtmányh3>ecriptnímion">
Pcnéjezd>= cripcrcrcritnputesheet" typ"_blank" tstrap-dattnputropdowarle/dl" /dluet"06/17/20idth"logotstr-({'gtotstrt"06/17/20idts= cripcrcri a> cripcrcri a> cripcrcri">
Odjezd>= cripcrcrcritnputesheet" typ"_blank" tstrap-dattnputropdowde.mooure" /dluet"06/18/20idth"logotstr-({'gtotstrt"06/18/20idts= cripcrcri a> cripcrcri a> cripcri a> cripcri">
tmá name býtvnáeelényh3>ecript-656"> scri">
Home">Vt ceny MOOo r"> cri a> s a>
er
Home">
er
Home">
r r Home">
> s div> Ré ve at
i a crip/ -656">Mooo Downtownipcrcri	a>
		cripcri